Vrati se na vrh

20/12/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 15. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 20.12.2017. године, одржана је 15. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је утврђено да је привредни субјекат United Media Distribution S.R.L., Букурешт, Румунија, путем свог заступника привредног субјекта „СПОРТ КЛУБ“ д.о.о. Сарајево, злоупотријебио доминантан положај у смислу члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији, ограничавањем тржишта дистрибуције спортских канала са фудбалским садржајима високог квалитета који укључују и пренос Ливе пакета енглеске Премијер лиге у Босни и Херцеговини на штету корисника привредног субјекта Дионичко друштво БХ Телеком Сарајево намјерним одуговлачењем и не потписивањем уговора о дистрибуцији канала „Спорт Клуб“ са привредним субјектом БХ Телеком, на начин да су истом приликом преговарања стално наметали додатне услове који нису били прописани ,,Општим условима за пружање услуга“, а које нису испунили привредни субјекти који су већ имали закључене уговоре о дистрибуцији наведеног канала и тиме ограничили релевантно тржиште на штету корисника услуга привредног субјекта БХ Телеком.

Рјешењем је утврђено да је привредни субјекат United Media Distribution S.R.L. путем свог заступника привредног субјекта „СПОРТ КЛУБ“ д.о.о. Сарајево злоупотријебио доминантан положај у смислу члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији, на начин да је током преговарања за закључивање уговора о дистрибуцији спортских канала са фудбалским садржајима високог квалитета који укључују и пренос Ливе пакета енглеске Премијер лиге у Босни и Херцеговини са привредним субјектом Дионичко друштво БХ Телеком Сарајево примијенио различите услове чиме га је довео у неравноправан и неповољан конкурентски положај.

Такође, изричена је новчана казна привредном субјекту United Media Distribution S.R.L., због кршења члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији, у висини од 250.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Виспак д.д. за прехрамбену индустрију Високо, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка покренутог по Захтјеву за покретање поступка привредних субјеката Блицнет д.о.о. Бања Лука Бања Лука, ТЕЛРАД НЕТ д.о.о. Бијељина, и Елта-кабел д.о.о. Добој против привредног субјекта Association de Gestion Internationale Collective des Oevres Audiovisuelles, Женева, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења, за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка, покренутог по Захтјеву за покретање поступка Удружења корисника кредита „Швицарац“ Бугојно, против привредних субјеката Аддико Банк д.д. Сарајево, Аддико Банк а.д. Бања Лука, Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине, и Агенције за банкарство Републике Српске, Бања Лука, ради утврђивања постојања забрањених споразума, из члана 4. став (1) тачке а), б), ц), д) и е) и утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, из члана 10. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву привредног субјекта Побједа Technology д.д. Горажде, против привредног субјекта Игман д.д. Коњиц, и Владе Федерације Босне и Херцеговине, Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак за оцјену концентрације у смислу чланова 17. и 18. Закона о конкуренцији између привредног субјекта МБ Импекс д.о.о. Бања Лука, и привредног субјекта Coca Cola HBC-Србија д.о.о. Београд, Република Србија.

Мишљење по Захтјеву привредних субјеката „Нада“ д.о.о. за трговину, угоститељство и превоз Дервента, и „Нада Транспорти“ д.о.о. за трговину, угоститељство и превоз Дервента за давање мишљења о постојању обавезе подношења пријаве концентрације.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „GRAWE“ Дионичко Друштво за осигурање, Сарајево о постојању обавезе подношења пријаве концентрације у случају статусне промјене, односно припајања друштва, обзиром да је “GRAWE” д.д. изразио намјеру припајања Дионичког друштва за осигурање „ВГТ“, Високо.
Предсједник

Иво Јеркић

Prethodni

МИШЉЕЊЕ По захтјеву Нада д.о.о. за трговину, угоститељство и превоз…

Sljedeći

PREDNACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI ADMINISTRATIVNIH…

post-bars