Vrati se na vrh

31/01/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 17. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 31.01.2018. године, одржана је 17. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење о поврату новчане казне и трошкова поступка којим је одобрен поврат новчаних средстава Федералном министарству околиша и туризма у износу од 21.000,00 КМ уплаћених на име новчане казне и трошкова поступка уплаћене привредном субјекту Екопак у износу од 1.631,80 КМ по Рјешењу Конкуренцијског савјета број: 06-26-3- 007-36 -ИИ/16 од 14.07.2016. године.
Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга осигурања имовине и тржишту пружања услуга животног осигурања на територији Босне и Херцеговине која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grouppe, Беч, куповином 100% акција привредног субјекта Меркур БХ осигурање д.д. Сарајево, у смислу члана 12. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је одбијен Захтјев за вјештачењем у поступку покренутом по Захтјеву привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево против привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево.
Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Messer Belgium N.V, Zvijndreht, Краљевина Белгија, ради непостојанаја обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је обустављен поступак покренут по Закључку за покретање поступка број: 06-26-3-007-7- II/16 дана 07.04.2016. године, а који је донесен по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Екопак д.о.о. Сарајево против Федералног министарства околиша и туризма, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, због повлачења захтјева за покретање поступка.

Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка, број: UP-01-26- 2-018-8/17 од 11.10.2017. године, покренутом од стране привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево, против привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) Закона о конкуренцији и члана 9. став (1) тачке а), б), ц), е) и г) Одлуке о дефинисању категорије доминантног положаја.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Мјешовити Холдинг “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње о обавези подношења пријаве концентрације број: 01-26-7-026-1/17 од дана 15.12.2017. године.
Предсједник
Иво Јеркић

Prethodni

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Amgen Inc., Sjedinjene Američke…

post-bars