Vrati se na vrh

08/02/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 18. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 08.02.2018. године, одржана је 18. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешенје којим је одбијен Захтјев привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево, који је поднесен против привредног субјекта „BH Telecom“ д.д. Сарајево, ради утврђиванја злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуреницји као неоснован.
Rјешенје којим се оцјенјује допуштеном концентрација на тржишту продаје готових дозираних фармацеутских производа класе ATC 3 у Босни и Херцеговини која настаје стицањем појединачне контроле привредног субјекта Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, 91320-1799, Сјединјене Америчке Државе, над привредним субјектом Kirin-Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, 91320-1799, Сједињене Америчке Државе.

Заклјучак којим је покренут поступак по захтјеву привредног субјекта Akt.online д.о.о. Сарајево, поднесеном дана 04.01.2018. године против привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево ради утврђивања постојања повреде из члана 10. став (2) тачка а), б) и д) Закона о конкуренцији.

Заклјучак o провођењу вјештаћења којим се за извођење доказа финансијским вјештаћењем одређује стални судски вјештак економске струке, Иван Билаћ, из Травника, у поступку покренутом по Захтјеву поднесеном од стране привредног субјекта Удружење корисника кредита „Швицарац“ Бугојно путем адвоката Керима Карабдића из Сарајева против привредних субјеката Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank а.д. Бањалука, Агенције за банкарство Републике Српске Бањалука, ради утврђивања постојања забрањених споразума из члана 4 став (1) тачке а), б), ц), д) и е) и утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

 

Предсједник
Иво Јеркић

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o.…

Sljedeći

O B A V I J E S T o…

post-bars