Vrati se na vrh

08/05/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 2. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 08.05.2017. године, одржана је 2. (друга) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је утврђено појединачно изузеће од забране Оквирног уговора о испоруци закљученог дана 14.09.2016. године између привредних субјеката ”Zeochem” AG, Uetikon am See, Швицарска и ”Алумина” д.о.о. Зворник, у смислу члана 4. ставови (1) и (3) и члана 5. Закона о конкуренцији. Појединачно изузеће од забране Оквирног уговора о испоруци из тачке (1) диспозитива овог Рјешења утврђено је на временски период од 5 (пет) година и важиће од дана његовог закључења, у складу са чланом 6. став (5) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09).

Закључак о обустављању поступка покренут по Захтјеву привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево против привредних субјеката „Tibra – Pacific“ д.о.о. Кисељак, „Нова Отока“ д.о.о. Кисељак, „BH Telecom“ д.д. Сарајево, и „Логософт“ д.о.о. Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. Закона о конкуренцији.
Конкуренцијски савјет

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

Zaključak o obustavljanju postupka Telemach vs Tibra Pacific

post-bars