Vrati se na vrh

07/05/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 27. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 07.05.2018. године, одржана је 27. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је утврђено појединачно изузеће од забране Споразума о ограничењима продавца и дионичара у вези са Споразумом о куповини робне марке између привредних субјеката „Coca-Cola HBC Србија“ д.о.о Београд, Република Србија и „МБ ИМПЕКС“ д.о.о Бања Лука, Босна и Херцеговина, у смислу члана 4. став (1) и (3) и члана 5. Закона о конкуренцији. Појединачно изузеће од забране споразума из овог Рјешења утврђује се на временски период од 3 (три) године и важи од дана његовог закључења, у складу са чланом 6. став (5) Закона о конкуренцији.

Рјешење којим је одобрен поврат новчаних средстава Федералног министарства здравства, у износу од 25.000,00 КМ, уплаћених на име новчане казне и трошкова поступка уплаћених привредном субјекту Здравствена установа Поликлинички центар „САНАСА“, 71 000 Сарајево у износу од 1.540,00 КМ, по Рјешењу Конкуренцијског савјета број: 06-26- 40-41-II/14 од 16.02.2016. године.

Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево, поднесен против привредног субјекта „БХ Телеком“ д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу одредби члана 10. став (2) Закона о конкуренцији и члана 9. став (1) тачке а), б), ц), е) и г) Одлуке о дефинисању категорије доминантног положаја, као неоснован.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта BILL COLOUR METAL д.о.о., Бања Лука, против привредног субјекта ТЕСЛА д.д. предузеће за производњу акумулатора оловних легура, опреме и трговину, Брчко, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2. тачка а) и б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се обуставља се поступак покренут Закључком о покретању поступка број: 06-26-4-030-13 -II/14 дана 13.11.2014. године, а по Захтјеву за појединачно изузеће од забране споразума у смислу члана 5. став (1) Закона, привредног субјекта „Porsche BH“, ради одустанка странке.

Закључак којим се покреће поступак по захтјеву привредног субјекта Еуропронет Босниа д.о.о Сарајево, против привредног субјекта БХ Телеком д.д., ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а) Закона о конкуренцији.
Предсједник
Иво Јеркић

Prethodni

Izvješće o radu Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2017.…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o.…

post-bars