Vrati se na vrh

02/08/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 33. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 02.08.2018. године, одржана је 33. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга фиксне телефоније, мобилне телефоније, услуга интернета и услуга радио и ТВ програма у Босни и Херцеговини, која ће настати стиецањем контроле привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука над привредним субјектом Телрад Нет д.о.о. Бијељина и то куповином већинског удјела у привредном субјекту Телрад Нет д.о.о. Бијељина.

 

Предсједница
Адиса Бегић

Prethodni

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekata Bayerische Motoren Werke…

post-bars