Vrati se na vrh

06/09/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 36. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 06.09.2018. године, одржана је 36. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта Акт.онлине д.о.о., Сарајево, поднесен против привредног субјекта БХ Телеком д.д. Сарајево ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за појединачно изузеће од забране споразума привредног субјекта Molson Coors д.о.о. Бања Лука, а који се односи на Листу услова закључену између привредних субјеката “Bavaria” N.V. Netherlands, као продавца и привредних субјеката Molson Coors д.о.о. Бања Лука, “Загребачка пивовара” д.о.о. Загреб, “Апатинска пивара Апатин” д.о.о. Апатин и “Требјеса” д.о.о. Никшић, као купаца, у смислу члана 5. става (1) Закона о
конкуренцији.

 

Предсједница
Адиса Бегић

Prethodni

Presuda Suda BiH po rješenju broj: 02-26-2-013-58-II/16 od 28.02.2017. godine,…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars