Vrati se na vrh

13/06/2012

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 38. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И

У Сарајеву је, 13. јуна 2012. године, одржана 38. сједница Конкуренцијског савјета на којој је усвојено:

 – Мишљење по Захтјеву субјекта Магрос Велетрговина д.д. Сарајево, Босна и Херцеговина о обавези подношења пријаве концентрације. Конкуренцијски савјет је оцијенио да се у предметном случају ради о интерној реорганизацији друштава у већинском власништву привредних субјеката Al Shiddi Trading i Al Shiddi International не да не постоји обавеза подношења пријаве концентрације.

 – Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Амко комерц д.о.о. Сарајево о обавези подношења пријаве концентрације у случају стицања већинског власништва у привредном субјекту Добриња д.д. за промет робе на мало и велико. Конкуренцијски савјет је оцијенио да не постоји обавеза пријаве концентрације јер нису испуњени сви релевантни услови из Закона о конкуренцији.

 

                                          Из канцеалрије Предсједника Конкуренцијског савјета

                                                                                    Г. Ибрица Лакишић

Prethodni

CONCLUSION on dismissal of Notification on concentration of the undertaking…

Sljedeći

Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta «Amko komerc» d.o.o. Sarajevo, u…

post-bars