Vrati se na vrh

07/06/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 4. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 07.06.2017. године, одржана је 4. (четврта) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга неживотног осигурања у Босни и Херцеговини, која ће настати стјецањем контроле привредног субјекта „Grazer Wechselseitige Versicherung AG“, Graz, Република Аустрија, куповином више од 95% акција Дионичког друштва за осигурање „ВГТ“ Високо, Босна и Херцеговина.

Рјешење којим је одбијен Захтјев поднесен од стране Удружења представника страних произвођача лијекова у БиХ, поднесен против Владе Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован. Рјешењем се такође одбија приједлог за доношење рјешења о привременој мјери, поднесен од стране Удружења представника страних произвођача лијекова у БиХ поднесен против Владе Кантона Сарајево, као неоснован.

Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта „Ким Тец Еко“ д.о.о. Витез, поднесен против Федералног министарства околиша и туризма Сарајево ради утврђивања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, као неоснован. Предметним Рјешењем је изречена новчана казна привредном субјекту „Ким Тец Еко“ д.о.о. Витез, у износу од 1.000,00 КМ, у смислу члана 49. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево поднесен путем адвоката Нихада Сијерчића из Сарајева против привредног субјекта „БАБИЋ“ д.о.о., Јабланица и привредног субјекта „БХ Телецом“ д.д., Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачка б) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак за оцјену концентрације у смислу члана 17. и 18. Закона о конкуренцији између привредног субјекта British American Tobacco Investments и привредног субјекта Фабрика Духана Сарајево д.д. Сарајево.

Закључак којим је покенут поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта ЦОНТРОЛ – Х д.о.о. Мостар, против привредног субјекта ХЕРКОН д.о.о. Мостар, Управе за инспекцијске послове Федерације Босне и Херцеговине, и Института за акредитирање Босне и Херцеговине, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, из члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Агенције за јавне набавке БиХ, којим се тражи оцјена да ли је тржиште производње и испоруке топлотне енергије на територију Града Бања Лука отворено за конкуренцију.
Конкуренцијски савјет

Prethodni

O B A V J E Š T E NJ…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu Agencije…

post-bars