Vrati se na vrh

20/12/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 42.  СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 20.12.2018. године, одржана је 42. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено следеће:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном  концентрација која ће настати стицањем заједничке контроле од стране Messer Group GmbH, Бад Соден, Њемачка и CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., Луксембург, посредством CVC Fund VIIили њихових повезаних друштава, посредством њиховог заједнички контролисаног друштва MG Industries GmbH, Бад Соден ам Таунус, Њемачка,над имовином која се налази у Сјеверној и Јужној Америци, а која је предмет продаје и која је у власништву друштава Linde Aktiengesellschaft, Минхен, Њемачка и Praxair, Inc., Connecticut, Сједињене Америчке Државе.

Закључак којим је одбијен Захтјев привредног субјекта Telemachд.о.о. Сарајево за признањем статуса странке у поступку по Пријави концентрације привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука, којом исти намјерава стећи појединачну контролу над привредним субјектом Блицнет д.о.о. Бања Лука.

Закључак  којим је одбачен  Захтјев привредног субјекта Telemachд.о.о Сарајево за изузеће одговорног члана Конкуренцијског савјета мр. Аријане Регода-Дражић у поступку покренутом по Пријави концентрације привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука којом исти намјерава стећи појединачну контролу над привредним субјектом Блицнет д.о.о. Бања Лука.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга фиксне телефоније, мобилне телефоније, услуга Интернета и услуга радио и ТВ програма у Босни и Херцеговини, која ће настати стјецањем контроле привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука над привредним субјектом Блицнет д.о.о. Бања Лука и то куповином 100% удјела у привредном субјекту Блицнет д.о.о. Бања Лука.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту трговине на мало прехрамбеним производима и робом широке потрошње на територији Унско-санског кантона која ће настати стјецањем контроле привредног субјекта Бинго д.о.о. еxпорт-импорт Тузла, над привредним субјектом Adna Commercд.о.о. Босанска Крупа, куповином већинског власничког удјела основног капитала, у смислу члана 12. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по службеној дужности који против Града Добоја ради утврђивања постојања забрањеног споразума смислу члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Б.С.И. д.о.о. Јајце којим се тражи мишљење о постојању обавезе пријаве концентрације у смислу члана 12. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.

 

Предсједница

 

 Адиса Бегић

Prethodni

RJEŠENJE Po prijavi koncentracije privrednog subjekta MG Industries GmbH

Sljedeći

Aneks IV Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki kapitalnih izdataka…

post-bars