Vrati se na vrh

30/10/2012

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 44. и 45. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву су 30. и 31. октобра 2012. године, одржане 44. и 45. сједница Конкуренцијског савјета на којима је, између осталог, усвојено слиједеће:

 – Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту велепродаје фармацеутских производа, лијекова и медицинских производа на територији Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Oktal Pharma д.о.о. друштво за производњу, трговину и услуге, Загреб, Република Хрватска, над привредним субјектом Велфарм д.о.о. друштво за промет и производњу Грачаница.

Кроз анализу свих релевантних података, Конкуренцијски савјет је утврдио да провођење ове концентрације  неће довести до стварања нити јачања доминантног положаја, иако ће резултирати повећањем тржишног удјела на релевантном тржишту велепродаје фармацеутских производа, лијекова и медицинских производа. Осим тога, провођење предметне концентрације ће резултирати и унапређењем пословних процеса, као и метода и услова рада. У коначници, предметна концентрација би требала донијети и непосредне погодности и користи и за крајње потрошаче кроз економичнију и ефикаснију дистрибуцију и продају, повећање палете производа, стабилност у понуди и побољшање квалитета услуга кроз увођење међународних и компанијских стандарда пословања.

– Мишљење на Захтјев привредног субјекта Мјешовити Холдинг Електропривреда Републике Српске матично предузеће а.д. Требиње о обавези подношења пријаве концентрације у вези са намјераваним закључењем Уговора о стратешком партнерству у истраживању, развоју, изградњи и кориштењу хидроенергетског потенцијала горњег слива ријеке Дрине, а који намјеравају закључити Влада Републике Српске, Мјешовити Холдинг Електропривреда Републике Српске матично предузеће а.д. Требиње и компанија RWE Innogy GmbH, друштво са ограниченом одговорношћу.

Након проведеног поступка, Конкуренцијски савјет је оцијенио да се у предметном случају ради о концентрацији привредних субјеката у складу са чланом 12. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији и да постоји обавеза подношења Пријаве концентрације, обзиром да привредни субјекти испуњавају услов годишњег прихода оствареног на свјетском тржишту и тржишту Босне и Херцеговине.

– Рјешење којим се одбија Захтјев за одгађање извршења коначног Рјешења бр: 04-26-3-027-38-ИИ/11 од 04.10.2012. године до коначне судске одлуке, који је поднесен од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине ради непостојања оправданих разлога.

У поступку одлучивања по Захтјеву је утврђено да Влада Федерације Босне и Херцеговине није доставила нити једну релевантну чињеницу нити релевантан доказ који би Конкуренцијски савјет сматрао оправданим и одлучујућим за доношење одлуке о одгађању извршења коначног Рјешења.                                                                                     

 

гђа Гордана Живковић

Предсједница Конкуренцијског савјета

 

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредних субјеката Октал Pharma производња, трговина и…

Sljedeći

Rješenje o odbijanju Zahtjeva za odgađanje izvršenja pobijanog konačnog Rješenja…

post-bars