Vrati se na vrh

30/01/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 45. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 31.01.2019. године, одржана је 45. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту малопродаје фармацеутских производа у Републици Српској која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Phoenix Pharma д.о.о. Бијељина над привредним субјектом ЗУ Апотека Expera Pharmacy, Бијељина.
Закључак којим се обуставља поступак по Пријави намјере концентрације привредног субјекта Мтел а.д., Бања Лука, због одустајања странке.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта ИНА-ЦРНА ГОРА д.о.о. пословно друштво за производњу, промет и услуге Подгорица, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 

Предсједница

Адиса Бегић

Prethodni

O B A V J E Š T E NJ…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Prijave koncetracije privrednog subjekta INA-CRNA GORA d.o.o.,…

post-bars