Vrati se na vrh

03/04/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 50. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 03.04.2019. године, одржана је 50. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Мишљење по Захтјеву Савјета министара Босне и Херцеговине о аспекту конкуренције који се односи на поступање Конкуренцијског савјета у вези са издавањем одобрења појединим телекомуникацијским операторима у БиХ који су у претходном раздобљу извршили куповину више телекомуникацијских привредних субјеката у БиХ.
Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Аутопревоз-бус д.о.о. Мостар за давање мишљења и препоруке у вези навода да Закон о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког и комбинованог саобраћаја својим одредбама у члану 11., члану 12. и члану 13. омогућава Јавном предузећу Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине доминантан положај, односно да споменути закон није усклађен са Законом о конкуренцији.
Закључак којим се обуставља поступак по Пријави намјере концентрације поднесеној од стране привредног субјекта Мтел а.д. због одустајања странке.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка поднесеном од привредног субјекта Екотех д.о.о. Мостар против Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке б) Закона о конкуренцији.

 

Предсједница

Адиса Бегић

Prethodni

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Autoprevoz-Bus d.o.o. Mostar

Sljedeći

Dan konkurencije Beograd – “Agenda unapređenja politike konkurencije”

post-bars