Vrati se na vrh

07/05/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 52. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 07.05.2019. године, одржана је 52. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим се одбија Захтјев поднесен од стране Удружења представника страних произвођача лијекова у БиХ против Владе Кантона Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Закључак којим се обуставља поступак покренут по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта “ОБН” д.д. Сарајево против привредних субјеката „Радио – телевизије Босне и Херцеговине“, „Радио – телевизије Републике Српске“ и „Радио – телевизије Федерације Босне и Херцеговине“, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачке (а), (ц), (д) и (е) Закона о конкуренцији и злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став 2. тачке (а), (ц) и (д) Закона као и доношења Рјешења о привременој мјери у смислу члана 40. Закона о конкуренцији, ради одустајања Подносиоца захтјева од даљег вођења поступка.

Закључак којим се обуставља поступак по Захтјеву привредног субјекта Telemach д.о.о. због одустајања странке.

Закључак којим се одбацује Захтјев за покретање поступка Туристичке заједнице Кантона Сарајево, против Скупштине Кантона Сарјево, ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији, из разлога што се поступак не може водити против Скупштине Кантона Сарајево у складу са чланом 2. Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта Мјешовити Холдинг ”Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће а.д. Требиње ради непостојања концентрације у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Града Приједора о усклађености Приједлога Одлуке о општим условима за снабдијевање и кориштење топлотне енергије и Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије са Законом о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Акционарског друштва BH Telecom Сарајево, „у вези са одређеним аспектима конкуренције, а који производе значајне посљедице на тржишту телекомуникација у Босни и Херцеговини, те у вези са примјеном члана 2. став (2) Закона о конкуренцији“, у складу са чланом 25. став (1) тачка ц) и ф) Закона о конкуренцији.

 

Предсједница

Адиса Бегић

Prethodni

ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka Udruženja predstavnika stranih proizvođača…

post-bars