Vrati se na vrh

03/06/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 54. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 03.06.2019. године, одржана је 54. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је одбијен Захтјев за покретање поступка Удружења приватних поштанских оператера против привредних субјеката ЈП „БХ Пошта“ д.о.о., Предузећа за поштански саобраћај а.д. – „Поште Српске“ а.д., и ЈП „Хрватска пошта“ д.о.о., ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став 1. тачка а) и д), као неоснован.

Рјешењем је одбијен Захтјев за покретање поступка Удружења приватних поштанских оператера против привредних субјеката ЈП „БХ Пошта“ д.о.о., Предузећа за поштански саобраћај а.д. – „Поште Српске“ а.д., и ЈП „Хрватска пошта“ д.о.о., ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став 2. тачка а) и ц) Закона о конкуренцији као и повреде члана 9. став 1. тачке а), б), ц), и г) Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја, као неоснован.

Усвојеним Рјешењем је такођер одбијен Захтјев за покретање поступка Удружења приватних поштанских оператера против привредних субјеката ЈП „БХ Пошта“ д.о.о., Предузећа за поштански саобраћај а.д. – „Поште Српске“ а.д., и ЈП „Хрватска пошта“ д.о.о., ради утврђивања постојања забрањене концентрације у смислу члана 13., у вези са чланом 12. став 1. тачка ц) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Мишљење по Захтјеву Министарства за трговину и туризам Републике Српске, у вези са усклађеншћу Нацрта Закона о трговини Републике Српске са Законом о конкуренцији. Према усвојеном Мишљењу Конкуренцијског савјета, Нацрт Закона о трговини РС је усклађен са Законом о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

M I Š LJ E NJ E na Nacrt Zakona…

Sljedeći

RJEŠENJE po Zahtjevu Udruženja privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000…

post-bars