Vrati se na vrh

11/07/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 55. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 11.07.2019. године, одржана је 55. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту производње и продаје освјежавајућих безалкохолних негазираних пића у Босни и Херцеговини која ће настати стицањем контроле путем повезаних привредних субјеката Витинка а.д. Зворник и Синови и оци д.о.о. Бања Лука, над привредним субјектом Витаминка а.д. Бања Лука куповином већине акција власничког капитала у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта Екотех д.о.о. Мостар против Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се одбија Захтјев привредног субјекта Telemach d.o.o. Сарајево за додјелу статуса странке у поступку по Пријави концентрације привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука и привредног субјекта „Елта-Кабел“ д.о.о. Добој као неоснован.
Мишљење по Захтјеву ветеринарских амбуланти „Mim Coop“ д.о.о. – Бања Лука, „Бл вет“ – Бања Лука, „Вет Медик” – Бања Лука, „Vet Health“ – Бања Лука, „Локо вет“ – Бања Лука, „ТРГОВЕТ“ – д.о.о. Градишка, Ветеринарска амбуланта са апотеком Стојчић – Прњавор, „Big-vet“ д.о.о. Прњавор, „VET COOP“ – Челинац, „VET COOP 2“ – Кнежево, везано за нелојалну конкуренцију приликом обављања дјелатности из домена ветеринарске медицине, као и борбу за своја права пред Ветеринарском комором Републике Српске.

 

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

RJEŠENJE Po Prijavi namjere koncentracije privrednih subjekata Vitinka a.d. Zvornik…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu veterinarskih…

post-bars