Vrati se na vrh

10/10/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 60. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 10.10.2019. године, одржана је 60. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево против привредног субјеката Телеком Србија а.д. Београд, Република Србија и Јавне медијске установе Радио Телевизија Србије, а због спрјечавања, ограничавања и нарушавања тржишне конкуренције у смислу члана 4. став 1. тачка а), б), ц), д) и е) и члана 10. став 2. тачка а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредних субјеката Telemach д.о.о. Сарајево и Трион Тел д.о.о. Бања Лука, ради појединачног изузећа од забране споразума.

Мишљење по Захтјеву Општине Завидовићи о постојању забрањених конкуренцијских дјеловања.

Мишљење по Захтјеву Министарства вањске трговине и економских односа БиХ.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Акционарско друштво за осигурање „GRAWE“ Бања Лука за давање мишљења о обавези подношења пријаве концентрације.

 
Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Nacrt – PROGRAM RADA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA…

Sljedeći

MIŠLJENJE po Zahtjevu Općine Zavidovići, Ul. Safvet bega Bašagića bb,…

post-bars