Vrati se na vrh

05/11/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 61. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 05.11.2019. године, одржана је 61. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено следеће:
Закључак којим се одбацује Пријава намјере концентрације привредног субјекта „Telemach“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, ради непостојања концентрације у моменту подношења исте, у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.

Закључак о провођењу вјештачења којим се одређује извођење доказа финансијским вјештачењем. Финансијско вјештачење ће провести привредни субјект Друштво за вјештачење и процјењивање ”ВЈЕШТАК” д.о.о. Мостар, а предмет вјештачења су услуге привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево које се односе на пакете: Mоја TВ Phone, Moja TВ full и Mоја ТВ избор.

Закључак о покретању поступка по службеној дужности против привредног субјекта „Централно гријање“ д.д. Тузла ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.

 

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Aneks III Odluke o usvajanju privremenog Plana javnih nabavki Konkurencijskog…

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars