Vrati se na vrh

08/07/2013

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 63. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 08.07.2013. године, одржана је 63. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Мишљење по Захтјеву  привредног субјекта Fresenius Medical Care BH д.о.о. Сарајево, друштво за промет и услуге о обавези подношења концентрације. Из усвојеног мишљења произлази да је Подносилац захтјева дужан пријавити намјеравану концентрацију уколико судионици предметне концентрације испуњавају услове из члана 14. став (1) тачке а) и б) Закона о конкуренцији, уз услов да иста испуњава услов из члана 12. Закона о концентрацији.

 Мишљење на Захтјев Министарства трговине и туризма РС према којем је Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о трговини усаглашен са одредбама Законом о конкуренцији.

 Мишљење на Захтјев Министарства саобраћаја Кантона Сарајево према којем Нацрт Закона о такси пријевозу у Кантону Сарајево није усаглашен са Законом о конкуренцији.

 Закључак о покретању поступка по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Акт.онлине д.о.о. Сарајево против привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево против привредног субјекта БХ Телецом д.д. Сарајево, због сумње о постојању злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. Закона о конкуренцији.

                                                                                        Гордана Живковић                                                                                                                   Предсједница Конкуренцијског савјета                 

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ А по Захтјеву Министарства…

Sljedeći

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Министарства…

post-bars