Vrati se na vrh

06/02/2020

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 64. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 06.02.2020. године, одржана је 64. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је одбијен Захтјев за обнову управног поступка привредног субјекта „СПОРТ КЛУБ“ д.о.о. Сарајево, у поступку који се водио пред Конкуренцијским савјетом Босне и Херцеговине, као неоснован.

Закључак којим се покреће поступак по службеној дужности против Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине и Удружења „Актуарско друштво у Босни и Херцеговини“ ради утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по службеној дужности против привредног субјекта „ЕУРОТЕРМ” д.о.о Кисељак, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Државне регулаторне агенције за електричну енергију у вези усаглашености Нацрта одлуке о транспоновању Уредбе о цјелости и транспарентности велепродајног тржишта енергије са Законом о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине на Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама.

Мишљење по Захтјеву Адвокатског друштва DMB legal, друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево, о обавези пријаве трансакције у хипотетички постављеном случају, а везано за постојање концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

 

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Рјешење којим се одбија Захтјев за обнову управног поступка привредног…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Državne…

post-bars