Vrati se na vrh

09/12/2020

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 76. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 20.11.2020. године, одржана је 76. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојен:

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту пружања банкарских услуга на територији Босне и Херцеговине којом привредни субјекат Нова Љубљанска банка д.д. Љубљана, Република Словенија, куповином већинског пакета акција, стиче контролу над привредним субјектом Комерцијалана банка а.д. Београд, Република Србија, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона о конкуренцији.

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта Премиум осигурање а.д. Бања Лука против Удружења Биро зелене карте у Босни и Херцеговини, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији на релевантном тржишту услуга издавања међународне потврде о осигурању (зелене карте) на територији Босне и Херцеговине, као неоснован.

Закључак којим се обуставља поступак по Захтјеву привредног субјекта UNI-EXPERT д.о.о. друштва са ограниченом одговорношћу за информатику, едукацију и трговину Сарајево против Федералног штаба цивилне заштите Федерације Босне и Херцеговине.

Закључак којим се покреће поступак по захтјеву привредних субјеката: Босанска књига д.о.о. Сарајево, Нова Дјечија књига д.о.о., Сарајево и Sarajevo Publishing д.о.о. Сарајево, против Министарства образовања, науке, културе и спорта Зеничко-Добојског кантона и Министарства образовања и науке Тузланског кантона, ради злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији.

Закључак по Захтјеву за изузеће члана Конкуренцијског савјета, поднесеном од стране привредног субјекта “United Media S.a.r.l.” Луксембург.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Phoenix Pharma д.о.о.“ Бијељина о обавези пријаве концентрације.

Мишљење по Захтјеву Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Regulatorne…

Sljedeći

Interview with the President of the Competition Council of Bosnia…

post-bars