Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 79. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 13.01.2021. године, одржана је 79. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је утврђено да је Влада Федерације Босне и Херцеговине доношењем Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава с критеријумима расподјеле „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – потицај за ветеринарство“ утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства („Службене новине ФБиХ“ број: 37/19), у дијелу усвојеног Програма који се односи на одређивање организација које примају трансфер, спријечила, ограничила и нарушила конкуренцију на тржишту ветеринарских дјелатности у сегменту ветеринарске лабораторијске дијагностике на подручју Федерације Босне и Херцеговине, ограничењем и контролом тржишта у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, што представља забрањени споразум.
Изричена је новчана казна Влади Федерације Босне и Херцеговине у висини од 70.000,00 КМ, због закључења забрањеног споразума из тачке 1. овог Рјешења и кршења одредби из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, у складу са чланом 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.
Утврђено је да је Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства доношењем и примјеном одредбе члана 10. став (1) Упутства о проведби мјера за отклањање и спречавање заразних и паразитарних болести животиња за 2019. годину (“Службене новине ФБиХ”, број 52/19) спријечило, ограничило и нарушило конкуренцију на тржишту ветеринарских дјелатности у сегменту ветеринарске лабораторијске дијагностике на подручју Федерације Босне и Херцеговине, ограничењем и контролом тржишта у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, што представља забрањени споразум.
Изричена је новчана казна Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства у висини од 50.000,00 КМ, због закључења забрањеног споразума из тачке 3. овог Рјешења и кршења одредби из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, у складу са чланом 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.
Рјешењем је такође утврђено да је Одлука о усвајању Програма утрошка средстава с критеријумима расподјеле „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – потицај за ветеринарство“ утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства, у дијелу који се односи на одређивање организација које примају трансфер, је ништава, у складу са чланом 4. став (2) Закона о конкуренцији. Одредба 10. став (1) Упутства о проведби мјера за отклањање и спречавање заразних и паразитарних болести животиња за 2019. годину је ништава (ex lege), у смислу члана 4. став (2) Закона о конкуренцији.
Рјешењем је наложено Влади Федерације Босне и Херцеговине и Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства да у прописаном року ускладе одредбе донесених aката којима се одређују и финансирају субјекти проведбе мјера спрјечавања, ширења и искорјењивања заразних болести које су законска обавеза.
Закључак којим се одбацује Захтјев за покретање поступка привредног субјекта Херинг д.д. за пројектирање и градитељство, Широки Бријег против ЈП Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар, ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања у смислу члана 10. став (2) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији, због стварне ненадлежности.


Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

R J E Š E NJ Epo Zahtjevu za pokretanje…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 80. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars