Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 80. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 21.01.2021. године, одржана је 80. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Заључак о обустави поступка покренутом по Закључку по службеној дужности против Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине и Удружења „Актуарско друштво у Босни и Херцеговини“ ради утврђивања постојања забрањеног споразума.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта „ЛРЦ“ инжињеринг д.о.о. Сарајево, против Финансијско-информатичке агенције ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке а) и б) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта БХ Телеком д.д. Сарајево, Босна и Херцеговина против привредних субјеката United Media S.a.r.l., Bulevard Pierre Frieden 43, Л-1543, Луксембург, Спорт Клуб д.о.о. Сарајево, Нова БХ д.о.о. Сарајево и Теlemach Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 79. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o obustavljanju…

post-bars