Vrati se na vrh

21/01/2021

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 81. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 02.02.2021. године, одржана је 81. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта Новартис БА д.о.о. Сарајево поднесен против Федералног министарства здравства ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији, као неоснован.
Рјешење којим се одбија Захтјев за одређивањем привремене мјере, поднесен од стране привредног субјекта БХ Телеком д.д. Сарајево, ради непостојања основаних разлога.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта БХ Телеком д.д. Сарајево против привредних субјеката United Media S.a.r.l., Луксембург, Спорт Клуб д.о.о. Сарајево, Нова БХ д.о.о. Сарајево и Telemach Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији.
На 81. сједници је такође усвојен и Извјештај о раду Конкуренцијског вијећа БиХ за 2020. годину.


Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Z A K LJ U Č A K o obustavljanju…

Sljedeći

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2020. godinu

post-bars