Vrati se na vrh

16/02/2021

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 82. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 16.02.2021. године, одржана је 82. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта Meridian Tech д.о.о. Бања Лука против Министарства финансија Републике Српске и привредног субјекта nCity network д.о.о. Бања Лука, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке б) и д) Закона о конкуренцији на релевантном тржишту услуга посредовања у плаћању у интернет играма на срећу на територији Републике Српске, као неоснован.
Закључак којим се покреће поступак по службеној дужности против ЈП Централно гријање д.д. Тузла ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.
На 82.сједници је такође усвојен и План контролних активности Конкуренцијског савјета БиХ за 2021. годину.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Rješenje Po zahtjevu privrednog subjekta Meridian Tech d.o.o. Banja Luka

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars