Vrati se na vrh

25/03/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 85. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 25.3.2014. године, одржана је 85. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 

Рјешење којим се утврђује да Фонд здравственог осигурања Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Вука С. Караџића 4, 76100 Брчко Дистрикт, Одлуком о утврђивању критеријума за уговарање фармацеутских услуга број: 015-180/7-47/08 од дана 23.9.2008. године и Одлуком о измјени и допуни Одлуке о утврђивању критеријума за уговарање фармацеутских услуга број: 015-180/7-47/08-1 од дана 27.1.2011. године, спрјечавао, ограничивао и нарушавао тржишну конкуренцију примјеном различитих услова према привредном субјекту Приватна здравствена установа – Апотека „Онион Пхарм“ Брчко бистрикт Босне и Херцеговине за идентичну трансакцију у односу на остале учеснике на релевантном тржишту, у смислу члана 4. став (1) тачка д) Закона о конкуренцији.

Такође, је утврђуно да Фонд здравственог осигурања Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, одбијањем закључивања Уговора о пружању фармацеутских услуга за издавање лијекова са Есенцијалне листе лијекова са привредним субјектом Приватна здравствена установа – Апотека „Онион Пхарм“ Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, спријечио, ограничио и нарушио тржишну конкуренцију примјеном различитих услова према привредном субјекту Приватна здравствена установа – Апотека „Онион Пхарм“ Брчко бистрикт Босне и Херцеговине за идентичну трансакцију у односу на остале учеснике на релевантном тржишту, у смислу члана 4. став (1) тачка д) Закона о конкуренцији.

Ради наведеног кршења одредби Закона о конкуренцији изричена је новчана казна Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у висини од 16.000,00 КМ.

Конкуренцијски савјет је предметно Рјешење донио у поступку покренутом по Захтјеву за покретање поступка, привредног субјекта Приватна здравствена установа – Апотека „Онион Пхарм“ Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, против Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикт Босне и Херцеговине.

 

Закључак о покретању поступка донесен по Захтјеву за покретање поступка Удружења /Удруге приватних апотека/ љекарни, Колодворска 11а, 71000 Сарајево против Кантона Сарајево – Влада  Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, 71000 Сарајево и Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево, Ложионичка 2, 71000 Сарајево ради утврђивања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (1), и утврђивања злоуптребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији.

 

Мишљење по Захтјеву за мишљење привредног субјекта Бабић Бисстоурс д.о.о. Зеница, Николе Тесле 4, 72000 Зеница.

Конкуренцијски савјет анализирајући посебно наводе из Захтјева о стимулацијама и грантовима Владе Федерације Босне и Херцеговине и Владе Тузланског кантона Међународном аеродрому Тузла, а који су истоме омогућени измјенама „Одлуке о путничкој пристојби– накнади за развој и унапређење авио промета у Федерацији Босне и Херцеговине“ („Службене новине Федерације БиХ”, бр. 8/05, 35/10 и 61/12), сматра да наведени грантови могу бити државна помоћ регулисана Законом о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ”, број 10/12), односно могу бити у надлежности Вијећа за државну помоћ Босне и Херцеговине.

 

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења адвоката Нихада Сијерчића, Трг дјеце Сарајева 1/В, ББИ центар, 71000 Сарајево о постојању обавезе подношења пријаве концентрације, у смислу одредби Закона о конкуренцији.

 

Мишљење по Захтјеву за давање мишљена Министарства комуникација и промета Босне и Херцеговине, о усаглашености Нацрта Закона о поштанским услугама Босне и Херцеговине

 

Конкуренцијски савјет сматра да Нацрт Закона није усклађен са одредбама Закона о конкуренцији, будући да и даље (као и у одредбама важећег Закона о поштама БиХ) постоји категорија резервисаних универзалних поштанских услуга, и да искључиво право обављања те услуге и даље имају три јавна поштанска оператера (привредни субјекти ЈП БХ Пошта д.о.о. Сарајево, Хрватска пошта д.о.о. Мостар и Поште српске а.д. Бања Лука) и то сваки на свом географском подручју (тржишту), те сљедом тога нема слободне конкуренције на том тржишту у Босни и Херцеговини.

 

Служба за односе с јавношћу

 Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву адвоката…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka Privatne zdravstvene ustanove-Apoteka „Onion…

post-bars