Vrati se na vrh

10/04/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 86. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 10.4.2014. године, одржана је 86. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Закључак о проширењу Закључка о покретању поступка по службеној дужности са оцјеном концентрације привредног субјекта Telemach Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево и привредног субјекта VI-NET д.о.о. Високо, Друштво за инсталирање дистрибутивних система, Бурића 5, 71300 Високо, у смислу чл. 16. и 18. Закона о конкуренцији.

 Конкуренцијски савјет је донио Закључак о покретању поступка по службеној дужности, дана 16.12.2013. године, ради оцјене концентрације привредног субјекта Telemach Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, и привредног субјекта „ART-NET“ д.о.о. Кисељак, Административни пословни центар бб, 71250 Кисељак.

 

Закључак о покретању поступка по Захтјеву за покретање поступка поднесеном од Кантоналне фармацеутске коморе Зеничко-добојског кантона, Црквице, Анекс Б б.б., 72000 Зеница, против Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине, Трг Хероја 14, 71000 Сарајево и Завода здравственог осигурања Зеничко-добојског кантона, Аска Борића 28б, 72000 Зеница, ради утврђивања постојања забрањеног споразума.

 Мишљење на Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања такси пријевоза путника на подручју Зеничко-добојског кантона, по Захтјеву за давање мишљена Министарства за просторно уређење, промет и комуникације и заштиту околине Зеничко-добојског кантона.

 

Служба за односе с јавношћу

 Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

МИШЉЕЊЕ на Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о…

Sljedeći

R J EŠ E NJ E po Zahtjevu za pokretanje…

post-bars