Vrati se na vrh

13/11/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 99. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, дана 13.11.2014. године, одржана је 99. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење о допуштености концентрације привредних субјеката “Бинго” д.о.о. Тузла, “C.D.E.B.”д.о.о. Сарајево, и “European Retail Company” д.о.о. Бијељина.

Конкуренцијски савјет, анализом релевантних података прикупљених током поступка, оцијенио је да се провођењем предметне концентрације неће значајно повећати тржишно учешће учесника предметне концентрације на релевантном тржишту трговине на мало прехрамбеним производима и робом широке потрошње у Босни и Херцеговини и неће доћи до стварања и јачања њиховог доминантног положаја.

Рјешење о допуштености концентрације, којом привредни субјекат Porsche BHд.о.о. Сарајево, има намјеру преузети имовину и уговоре које на тржишту продаје на велико путничких, моторних, теретних и комерцијалних возила марки Volkswagen, Porsche, Seat, Шкода и Audiза Босну и Херцеговину, имају привредни субјекти АСА Ауто д.о.о. Сарајево, АСА ПВА д.о.о. Сарајево, АСА ПСС д.о.о., Шкода Центар д.о.о. Бихаћ.

Конкуренцијски савјет је, након процјене и анализе података и утврђених чињеница у поступку доношења предметног Рјешења оцијенио да проведба предметне концентрације не води хоризонталном преклапању учесника концентрације, те да ће тржишна учешћа привредних субјеката АСА Холдинг, АСА Ауто д.о.о., АСА ПВА д.о.о., АСА ПСС д.о.о. и Шкода Центар д.о.о. остати непромијењена, односно неће произвести промјену тржишних позиција на релевантном тржишту, као и да предметна концентрација не спрјечава, ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту.

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта „Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташиради непостојања концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву за појединачно изузеће од забране Споразума о конкуренцији, поднесеног од стране „Porsche BH“ д.о.о. Сарајево у смислу члана 4. ст. (1) и (3) и члана 5. Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Пријави концентрације привредних субјеката „Telemach“д.о.о. Сарајево и „КАТВ ХС“ д.о.о. Сарајево,у смислу члана 17 и 18. Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Пријави концентрације привредних субјеката „Telemach“ д.о.о. Сарајево и „БХБ ЦАБЛЕ ТВ”д.о.о. Лукавац,у смислу члана 17 и 18. Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта Приватна здравствена установа „Pharmacom“ Апотека Тузла, против Тузланског кантона, министарства здравства Тузланског кантона ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак о покретању поступка по Пријави концентрације привредних субјеката „Тelemach“ д.о.о. Сарајево и „Велнет“ д.о.о. Мостар,у смислу члана 17 и 18. Закона о конкуренцији.

Мишљење на Приједлог Тарифног система за испоруку топлотне енергије топлификационог система Кантоналног јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлане-Сарајево“ д.о.о. Сарајево.

Служба за односе с јавношћу

Кабинет Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е на Приједлог Тарифног…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-2-013-36-II/12 od 29.04.2013. godine…

post-bars