Vrati se na vrh

10/11/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 135. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БиХ

 

У Сарајеву, 10.11.2016. године, одржана је 135. (стотинутридесетпета) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим се сматра да привредни субјекат Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава доминантан положај у смислу члана 10. став (2) тачке б), ц) и д) истог Закона.

Закључак којим се покреће поступак по заједничком Захтјеву привредних субјеката Приватна здравствена установа Апотека „Ибн-Сина“ Тузла и Комора магистара фармације Тузланског кантона против Завода здравственог осигурања Тузланског кантона ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбијен Захтјев за поврат административне таксе у износу од 1.000,00 КМ поднесен од стране привредног субјекта Нобел Илац – Представништво у Босни и Херцеговини, Сарајево.

Закључак којим је као неоснован одбијен Захтјев од стране привредног субјекта Crumb group д.о.о. Бијељина за ослобађање од административне таксе у износу од 1.500,00 КМ на рјешење на основу посебног захтјева којим се оцјењује да привредни субјекат Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука не злоупотребљава доминантан положај на релевантном тржишту у смислу члана 11. став (3) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом Босне и Херцеговине по Закључку о покретању поступка ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја за додатна 3 (три) мјесеца. Предметни Закључак о покретању поступка је покренут по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта „Глобал Интернет“ д.о.о. Нови Травник, против привредног субјекта „HD-WIN“ д.о.о. Београд, Република Србија ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, из члана 10. став (2) тачке а) и ц) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Мишљење по захтјеву привредног субјекта ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево према којем нису испуњени услови из члана 12. став (1) Закона, те у том смислу не постоји обавеза подношења пријаве концентрације.
Мишљење по Захтјеву Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине према којем је одредба члана 12. Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о међународном и међуентитетском цестовном превозу којим се регулише прихват и отпрема путника на аутобуским станицама и аутобуским стајалиштима усаглашена је са одредбама Закона о конкуренцији.

Мишљење по захтјеву Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине према којем су одредбе Правилника о усклађивању и регистрацији међународних и међуентитетских аутобуских редова вожње усаглашене са одредбама Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву „AREX GROUP“ д.о.о Брчко Дистрикт поденсен Конкуренцијском савјету дана 10. октобра 2016. године за давање мишљења у вези са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације учесника на тржишту Босне и Херцеговине.
Предсједница Конкуренцијског савјета
мр. Аријана Регода Дражић

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву привредног…

Sljedeći

М И Ш Љ Е Њ Е „Ибрахимовић&Цо“ д.о.о.

post-bars