Vrati se na vrh

04/04/2013

САОПШТЕЊЕ СА 57. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 04.04.2013. године, одржана је 57. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Мишљење према којем је Споразум о пословној сарадњи у формирању здружене мреже банкомата банака чланица BAMCARD мреже (БХ мрежа) у складу с одредбама Закона о конкуренцији (захтјев поднесен од Bosna Bank International д.д. Сарајево, Инвестиционо-комерцијална банка д.д. Зеница, и Привредна банка д.д. Сарајево и Унион банка д.д. Сарајево).         

 Мишљење на Нацрт Закона о такси пријевозу у Кантону Сарајево према којем исти није усаглашен са Законом о конкуренцији будући да није испунио критеријуме слободног приступа релевантном тржишту свим учесницима под једнаким условима, у смислу члана 4. Закона о конкуренцији.

 Закључак о  покретању  поступка  донесен на основу Захтјева за покретање поступка поднесеног од привредног субјекта Здравствена установа Поликлиника „Атријум”, Сарајево против Министарства здравства Кантона Сарајево, Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево, и Скупштине Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (1) тачка Закона о конкуренцији.

 

                       

                                                                                   Гордана Живковић                                                                                                          Предсједница Конкуренцијског савјета      

Prethodni

САОПШТЕЊЕ СА 54., 55. и 56. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ…

Sljedeći

MIŠLjENjE na Sporazum o poslovnoj saradnji u formiranju združene mreže…

post-bars