Vrati se na vrh

22/10/2013

САОПШТЕЊЕ СА 70. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 22.10.2013. године, одржана је 70. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Закључак о покретању поступка којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта “Трон Сyстемс” д.о.о. Сарајево, против привредног субјекта  “Агенција за финансијске, информатичке и посредничке услуге” д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, из члана 10. став (2) тачке ц) и д) Закона о конкуренцији.

 Закључак о покретању поступка којим је покренут поступак по захтјеву привредног субјекта Приватна здравствена установа – Апотека „Onion Pharm“ Брчко Дистрикт, поднесеном дана 16.08.2013. године против Фонда здравственог осигурања Брчко Дистрикта ради утврђивања постојања повреде из члана 4. став (1) тачка ц) и д) и члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији.

 Закључак о продужењу рока за доношење рјешења којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 05-26-03-01-10-II/11 од 08.07.2013. године (у предмету поднесеном од привредног субјекта Акт.онлине д.о.о. Сарајево, Фра Анђела Звиздовића број 1 А/21, 71000 Сарајево  против привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево, Обала Кулина бана 8, 71000 Сарајево) ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. Закона о конкуренцији.

 

Служба за односе с јавношћу

Из канцеларије Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву привредног…

Sljedeći

OBAVJEŠTENJE o Prijavi koncentracije Klas d.d. Sarajevo – SPRIND Sarajevska…

post-bars