Vrati se na vrh

13/11/2013

САОПШТЕЊЕ СА 71. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 13.11.2013. године, одржана је 71. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Мишљењепрема којем је Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о цестовном превозу на подручју Тузланског кантона усаглашен са Законом о конкуренцији.

 Наиме, Конкуренцијски савјет је раније, дана 10.10.2013. године донио мишљење којим је утврђено да нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о цестовном превозу на подручју Тузланског кантона није усаглашен са Законом о конкуренцији.

 Министарство је поступило по напријед наведеном мишљењу и измијенило нацрт Закона тако што је у цијелости прихватило примједбе Конкуренцијског савјета.

 На овај начин ће новим Законом бити омогућено да такси превозници самостално формирају цијене, те је на тај начин бити промијењена досадашња пракса гдје су удружења или органи управе доносили јединствене цјеновнике такси услуга, што је имало негативан учинак на конкуренцију и наравно за крајње кориснике такси услуга.

 Мишљењепо Захтјеву привредног субјекта „Фабрика цемента Лукавац“ за давање стручног мишљења о обавези подношења пријаве  концентрације.

 Мишљењепо Захтјеву привредног субјекта Remho Beteiligungs GmbH Беч, Република Аустрија за давање мишљења у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације.

Закључак о проширењу Закључка о покретању поступка и продужењу рока за доношење рјешења у поступку који се води према Захтјеву за покретање поступка достављеном од привредних субјеката „Блицнет” д.о.о. Бања Лука, “TXTV” д.о.о. и “Елта Кабел” д.о.о. Добој против привредних субјеката “FOX International Channels Bulgaria & Balkans”, Софиа, Бугарска, “Viasat World Ltd”, Лондон, Велика Британија и “Discovery Communications Ltd.”, Лондон, Велика Британија, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (1) тачка а) и постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији.

 

                                                                      

                                                                Служба за односе с јавношћу

                                   Из канцеларије Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о Пријави концентрације “Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta „Blicnet“ d.o.o. Banja…

post-bars