Vrati se na vrh

20/11/2013

САОПШТЕЊЕ СА 72. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 20.11.2013. године, одржана је 72. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 

Рјешење којем је утврђено да је привредни субјект Апатинска пивара Апатин д.о.о., Трг ослобођења 5., 25260 Апатин, Република Србија, одбијањем потписивања Купопродајног уговора за 2012. годину са привредним субјектом Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге Дејан комерц д.о.о., Озренских српских бригада 38А, 74000 Добој злоупотребио доминантни положај на тржишту дистрибуције и продаје пива на територији Републике Српске, јер је примјењивао различите услове за исту или сличну врсту послова са другим странама чиме је привредни субјект  Дејан комерц доведен у неравноправан положај на тржишту.

 Ради наведенога кршења Закона о конкуренцији Конкуренцијски савјет је изрекао новчану казна привредном субјекту Апатинска пивара у износу од 430.000,00 КМ.

 Наиме, Конкуренциојски савјет у поступку је утврдило да привредни субјект Апатинска пивара има доминантни положај на тржишту Републике Српске, и да нема значајнију конкуренцију на темељу тржишног удјела осталих произвођача и дистрибутера пива. Такође, будући да је привредни субјект Апатинска пивара, у саставу групе Молсон Цоорс, у чијем су саставу и привредни субјект Загребачка пивара д.о.о. Загреб и привредни субјект Пивара Требјеса д.о.о. Никшић, и чије се пиво такође дистрибуира у Републици Српску тај тржишно учешће се додатно повећава до 60,0%, што додатно појачава и доминантни положај привредног субјекта Апатинска пивара, односно групе Молсон Цоорс на релевантном тржишту Републике Српске.

 Битно је истакнути, да доминантни положај неког привредног субјекта није забрањен, у смислу члана 10. Закона (напомена – доминантни положај се подразумијева када неки привредни субјект има више од 40,0% учешћа на неком релевантном тржишту), и члан 4. став (1) Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја, али је забрањена злоупотреба владајућег положаја на релевантном тржишту кроз дјеловање привредног субјекта које има за циљ и посљедицу искључивање или «затварање« тржишта, односно ограничавање или нарушавање ефективне тржишне конкуренције, и ако то дјеловање привредни субјект предузма на властиту иницијативу.

 Будући да је Конкуренцијски савјет неоспорно утврдило да привредни субјект Апатинска пивара има доминантни положај на релевантном тржишту, те слиједом тога не може наметати заинтересованим привредним субјектима квантитативна ограничења, што подразумијева дистрибуцијски систем у којем продавач (у овом поступку привредни субјект Апатинска пивара) одређује критерије за избор дистрибутера који су квалитативни само по природи, у смислу природе производа или услуга који су предмет уговора, а који су јединствени за све дистрибутере који се желе прикључити систему дистрибуције, и који се не могу примјењивати на дискриминирајући начин, односно не могу директно ограничавати број дистрибутера на релевантном тржишту.

 Привредни субјект Апатинска пивара је незакључивањем Купопродајног уговора за 2012. годину са привредним субјектом Дејан комерц злоупотребио доминантни положај путем ограничавања тржишта, јер је правном запреком, односно одустајањем од закључивања Купопродајног уговора онемогућио улазак том привредном субјекту на тржиште дистрибуције пива Републике Српске, те је примјенио различите услове у односу на остале привредне субјекте са којима је закључио Купопродајни уговор за 2012. годину, чиме је истог (привредни субјект Дејан комерц) искључио са релевантног тржишта и самим тим ставио у неповољан конкурентски положај.

 

                                                          

                                                      Служба за односе са јавношћу

 

                                   Из канцеларије Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредног субјекта RPC Packaging Holdings Limited, Велика…

Sljedeći

SAOPĆENJE SA 73. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

post-bars