Vrati se na vrh

27/12/2013

САОПШТЕЊЕ СА 77. и 78. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 У Сарајеву, дана 27.12.2013. године, одржана је 77. и 78. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је разматрано / усвојено:

 Закључак о  одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Coca-Cola HBC B-H д.о.о. Сарајево, Мостарско раскршће бб, Хаџићи и привредног субјекта Аргета д.о.о. Сарајево, друштво са ограниченом одговорношћу, Доњи Хаџићи 138, 71000 Сарајево (Подносиоци пријаве), ради непостојања обавезе пријаве концентрације јер нису испуњени услови укупног прихода у;есника концентрације остварени у Босни и Херцеговини, нити имају заједничко учешће на релевантном тржишту учесника концентрације преко 40,0%) .

 Као правни основ ове концентрације Подносиоци пријаве су доставили „Уговор о преносу учешћа у друштву Екопак РС – Друштво за поступање са амбалажним отпадом д.о.о.“ склопљен између привредних субјеката Coca-Cola HBC B-H и Аргета Сарајево са привредним субјектом ЕКОПАК -Друштво за поступање са амбалажним отпадом д.о.о. Сарајево, Змаја од Босне 7-7а, Објекат О3, 71000 Сарајево, који  као оснивач привредног субјекта Екопак РС преноси удјеле у основном капиталу на привредне субјекте – Coca-Cola HBC BH и Аргета Сарајево.

Закључак за покретање поступка по Захтјеву за појединачно изузеће уговора привредног субјкта Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног плина “Нестро Петрол” Бања Лука, Краља Алфонса XIIIброј 9, 78000 Бања Лука, ради утврђивања изузећа Уговора о пословно – техничкој сарадњи, између привредног субјекта “Нестро Петрол” а.д. Бања Лука, Краља Алфонса XИИИ бр. 9, 78000 Бања Лука као даваоца франшизинга, и привредног субјекта “COD TRADE” д.о.о. Бања Лука, Броковићи бб, 78000 Бања Лука, привредног субјекта РИБАМЕРЦ“ д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, Крупа на Врбасу бб, 78000 Бања Лука, привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге „МД БУКВИЋ“, Браће Ћускића 13, 76100 Брчко дистрикт, привредног субјекта „РЕСТРУЦТ“ друштво са ограниченом одговорношћу за увоз и дистрибуцију нафте и нафтних деривата Сарајево, привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге „РУДИНГ“ Источно Сарајево, Миљевићи бб, 71123 Источно Ново Сарајево и привредног субјекта Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину и услуге „ИМЗИТ – ЦОМЕРЦ“ д.о.о. Сарајево, Сафета Зајке бр. 171 А, 71000 Сарајево, као примаоца франшизинга, у смислу члана 4. ст. (1) и (3) и члана 5. Закона о конкуренцији.

 Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјеката ”Adria Bidco B.V.”, Fred. Roeskestraat 123,1076EE Амстердам, Холандија и привредног субјекта ”Adria Bidco d.o.o.”,Цинцар Јанкова 3, 11000 Београд, Република Србија (Подносиоци пријаве), са привредним субјектом ”Slovenia Broadband S.á.r.l.”, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg, Велико Војводство Луксембург  и привредним субјектом ”Serbia Broadband – Српске кабловске мреже д.о.о”, Булевар Зорана Ђинђића 8а, 11000 Београд, Република Србија ради непостојања обавезе пријаве (нису испуњени условии укупног прихода учесника концентрације остварени у Босни и Херцеговини, односно тржишна учешће учесника концентрације су испод 40,0% на релевантном тржишту)

 

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјектаRemho Beteiligungs GmbH, Alserbachstrabe14-16, Palais Liechtenstein, A-1090 Beč, Република Аустрија (Подносилац пријаве) с намјером стицања искључиве контроле над привредним субјектом Хелиос Домжале, д.д., Количево 2, 1230 Домжале, Република Словенија (у даљем тексту: Хелиос) куповином 73,12% акција, те индиректну искључиву контролу над повезаним друштвима привредног субјекта Хелиос, јер нису испуњени услови укупног прихода учесника концентрације остварени у Босни и Херцеговини, односо учешћа учесника концентрације на релевантном тржишту су испод 40,0%.

 Мишљењепо Захтјева привредног субјекта АМКО КОМЕРЦ д.о.о. Сарајево, Колодворска 12., 71000 Сарајево, о обавези подношења Пријаве концентрације.

 На темељу достављених података, Конкуренцијско вијеће, сматра да учесници концентрације не испуњавају услов из члана 12. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији, јер привредни субјект ТД МАРКЕТИ није независан привредни субјекат, будући да привредни субјект АМКО КОМЕРЦ у истоме има већ преко 50,0% власничког учешћа, те сљедом наведенога нису обавези пријавити концентрацију.

 Детаљне информације о усвојеним коначним одлукама можете наћи наweb странициwww.bihkonk.gov.ba у дјелу под називом “одлуке”.

 

Служба за односе с јавношћу

 Из кабинета Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјеката ”Adria Bidco B.V.”…

Sljedeći

MIŠLJENJE po Zahtjevu privrednog subjekta AMKO KOMERC d.o.o., Sarajevo, o…

post-bars