Vrati se na vrh

22/01/2014

САОПШТЕЊЕ СА 79, СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 22.1.2014. године, одржана је 79. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је разматрано / усвојено:

 

Конкуренцијски савјет није донијело рјешење, у року из члана 41. став (1) Закона о конкуренцији, по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Блицнет д.о.о. Бања Лука, Телрад Нет д.о.о. Бијељина и Елта-Кабел д.о.о. Добој, против Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука (ПОШТА РС), ради утврђивања доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији, те се сматра да да поступање привредног субјеката ПОШТА РС не злоупотребљава доминантни положај на релевантном тржишту, у смислу члана 11. став (2) Закона о конкуренцији.

 Закључак којим се обуставља поступак покренут по Захтјеву за покретање поступка  привредног субјекта Приватна здравствена установа – Апотека „Онион Пхарм“ Брчко Дистрикт, Заима Мушановића 84, Брчко Дистрикт, против Фонда здравственог осигурања Брчко Дистрикт, Вука С. Караџића 4, 76100 Брчко Дистрикт, у дијелу који се односи на спречавање, ограничавање и нарушавање тржишне конкуренције, у смислу члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији,  ради одустајања Подносиоца захтјева.

 Закључак о покретању поступка по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта „Mareco Index Bosnia“ д.о.о. Трампина 12, 71000 Сарајево, против Института за мјеритељство Босне и Херцеговине, Аугуста Брауна 2, 71000 Сарајево, ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у дијелу који се односи на ограничавање и контролу тржишта и техничког развоја или улагања, у смислу члана 4. став 1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 Рјешење о одбијању Захтјева за доношење привремене мјере привредног субјекта „Mareco Index Bosnia“д.о.о.,Трампина 12, 71000 Сарајево, у поступку покренутом по Захтјеву о покретању поступка против Института за мјеритељство Босне и Херцеговине, Аугуста Брауна 2, 71000 Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, као носнован.

 Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења за три  мјесеца, у поступку који се води по Закључку о покретању поступка донесеном дана 1. августа 2013. године, по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Приватна здравствена установа – Микробиолошко паразитолошки лабораториј са специјалистичком ординацијом медицине рада – ”Е-СТYЛЕ”, Добојска 16А, 71000 Сарајево, против Федералног министарства здравства, Титова 9, 71000 Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у дијелу који се односи на ограничавање и контролу тржишта и техничког развоја или улагања, из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 Закључак о покретању поступка по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта РТВ Босне и Херцеговине, Булевар Меше Селимовића 12, 71000 Сарајево, привредног субјекта РТВ Републике Српске, Трг Републике Српске 9, 78000 Бања Лука и привредног субејкта РТВ Федерације Босне и Херцеговине, Булевар Меше Селимовића  12, 71000 Сарајево, против Регулаторне агенције за комуникације БиХ, Мехмеда Спахе 1, 71000 Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у дијелу који се односи на ограничавање и контролу тржишта и техничког развоја или улагања и примјену различитих услова за исте трансакције с другим привредним субјектима доводећи их у неповољан положај у односу на конкуренцију, у смислу члана 4. став (1) тачке б) и д) Закона о конкуренцији

 Подносилац захтјева (јавни радиотелевизијски емитери) сматрају да Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине одредама свог Кодекса о комерцијалним комуникацијама, у дјелу који се односи на скраћивање трајања емитирања спотова за оглашавање и теле-трговину са 6 на највише 4 минуте по сату у телевизијским програмима, крши Закон о конкуренцији

 Мишљење по Захтјеву за давање мишљења ЈУ Завод за јавно здравство Зеничко-добојског кантона, Фра Ивана Јукића 2, 72000 Зеница на Напутак о начину обављања санитарних прегледа у Жупанији Западнохерцеговачкој („Народне новине Жупаније Западнохерцеговачке“, број 11/2000), односно на његову усклађеност с одредбама Закона о конкуренцији.

 Мишљење по Захтјеву за давање мишљења Марић & Цо, адвокатско друштво са ограниченом одговорношћу, Мехмеда Спахе 26, 71000 Сарајево о потреби  подношења захтјева за појединачим изузечем Уговора о дистрибуцији, у смислу одредби Закона о конкуренцији.

 Детаљне информације о усвојеним коначним одлукама можете наћи на web страници www.bihkonk.gov.ba у дјелу под називом “одлуке”.

 

  Служба за односе с јавношћу

  Из канцеларије Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву ЈУ…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Marić…

post-bars