Vrati se na vrh

15/09/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 132. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 15.09.2016. године, одржана је 132. (стотинутридесетдруга) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се сматра да привредни субјекти „Радио – телевизија Босне и Херцеговине“, „Радио – телевизија Републике Српске“ и „Радио – телевизија Федерације Босне и Херцеговине“, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљавају доминантан положај у смислу члана 10. став (2) тачке а), ц) и д) истог Закона.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку за покретање поступка покренут по Захтјеву привредног субјекта Босмекни Транс д.о.о. Зеница ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачка б), ц) и д) и члана 10. Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације физичких лица Раифа Чолића и Екрема Ханића, којом се оснива привредни субјекат „АРЕX ГРОУП“ д.о.о. за производњу, промет и услуге, Брчко дистрикт БиХ, ради непостојања концентрације у смислу Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град ради непостојања обавезе пријаве концентрације.

Закључак за покретање поступка по Захтјеву привредних субјеката Крка Фарма д.о.о. Сарајево, и Крка, товарна здравил, д.д., Ново Место, Република Словенија против Владе Кантона Сарајево ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак за покретање поступака по Захтјеву привредног субјекта „ORTHO LIFE“ д.о.о. Бихаћ против Завода здравственог осигурања Унско-санског кантона Бихаћ ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке б) и ц) и постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Swisslion Group д.о.о. Нови Сад, Србија, за давање мишљења Конкуренцијског савјета БиХ о постојању обавезе подношења пријаве концентрације.

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења привредног субјекта Екопак д.о.о. Сарајево о постојању обавезе подношења пријаве концентрације, у смислу Закона о конкуренцији, поднесен путем адвоката Самира Ченгића из Сарајева.

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења привредног субјекта Oracle BH д.о.о., Сарајево, а у вези заштите тржишне конкуренције у IT сектору на тржишту Босне и Херцеговине.
Конкуренцијско вијеће

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA

post-bars