Vrati se na vrh

17/05/2018

САОПЋЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 28. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 17.05.2018. године, одржана је 28. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација која ће настати на тржишту производње и велепродаје пива и безалкохолних пића (минералне воде и газираних сокова) у Босни и Херцеговини, и тржишту изнајмљивања некретнина на територији Града Тузле, стицањем контроле привредног субјекта Бинго д.о.о. еxпорт-импорт Тузла над привредним субјектом РК Инвест д.о.о. Сарајево, куповином већинског дијела оснивачког капитала, односно стицањем већинског удјела у привредном субјекту Пивара а.д. Тузла, и већинског удјела у привредном субјекту Прехрана- промет а.д. Тузла.
Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка, а по Захтјеву привредног субјекта Акт.онлине д.о.о. Сарајево, против привредног субјекта БХ Телецом д.д. Сарајево, ради утврђивања постојања повреде из члана 10. став (2) тачка а), б) и д) Закона о конкуренцији.
Мишљење по захтјеву привредног субјекта „Творница цемента Какањ“ а.д. Какањ, за давање мишљења о обавези подношења пријаве концентрације.

Предсједник
Иво Јеркић

Prethodni

O B A V J E Š T E NJ…

Sljedeći

Rješenje po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „BINGO” d.o.o. export-import Tuzla,…

post-bars