Vrati se na vrh

27/11/2012

САOПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 47. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву је 27.11.2012. године одржана 47. сједница Конкуренцијског савјета на којој је усвојено:

 – Рјешење којим се одбија се Захтјев за одгађање извршења побијаног коначног Рјешења Конкуренцијског савјета број: 04-26-2-03-100-II/12 од 06.11.2012. године до доношења коначне судске одлуке, поднесен од стране привредног субјекта Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина, ради непостојања основаних разлога.

 Наиме, побијаним Рјешењем, привредном субјекту Raiffeisen Бank д.д. је изречена новчана казна у износу од 1.300.000,00 КМ ради злоупотребе доминантног положаја на тржишту заступања у пружању услуга интернационалног трансфера новца између физичких лица без отварања банкарског рачуна у Босни и Херцеговини уговарањем рестриктивних одредби у уговорима о заступништву закљученим с привредним субјектом Western Union Network (France), Република Француска чије су одредбе ексклузивности ограничиле наведено тржиште на штету потрошача, у смислу члана 10. став (2)  тачке б) Закона о конкуренцији. У поступку одлучивања по захтјеву за одгађање извршења побијаног коначног рјешења, Конкуренцијски савјет је установио да Подносилац захтјева није доставио нити једну релевантну чињеницу, као ни релевантан доказ који би Конкуренцијски савјет сматрао оправданим и одлучујућим за доношење одлуке о одгађању извршења коначног Рјешења, те је предметни Захтјев одбијен.

 – Рјешење који се одбија Захтјев за одгађање извршења побијаног коначног Рјешења  Конкуренцијског савјета број: 04-26-2-03-100-II/12 од 06.11.2012. године до доношења коначне судске одлуке, поднесен од стране привредног субјекта UniCredit Bank д.д., Мостар, ради непостојања основаних разлога.

 Наиме, побијаним Рјешењем је привредном субјекту UniCredit Bank д.д. изречена новчана казна у висини од 690.000,00 КМ, ради злоупотребе доминантног положаја на тржишту заступања у пружању услуга интернационалног трансфера новца између физичких лица без отварања банкарског рачуна у Босни и Херцеговини уговарањем рестриктивних одредби у уговорима о заступништву закљученим с привредним субјектом Western Union Network (Франце), Република Француска чије су одредбе о ексклузивности ограничиле наведено тржиште на штету потрошача у смислу члана 10. став (2) тачке б) Закона о конкуренцији. У поступку одлучивања по захтјеву за одгађање извршења побијаног коначног рјешења, Конкуренцијски савјет је установио да Подносилац захтјева није доставио нити једну релевантну чињеницу, као ни релевантан доказ који би Конкуренцијски савјет сматрао оправданим и одлучујућим за доношење одлуке о одгађању извршења коначног Рјешења, те је предметни Захтјев одбијен.

 – Рјешење којим се одбија Захтјев за одгађање извршења побијаног коначног Рјешења Конкуренцијског савјета број: 04-26-2-03-100-II/12 од 06.11.2012. године до доношења коначне судске одлуке, поднесен од стране привредног субјекта Turkish Ziraat Bank Bosnia д.д., Сарајево, ради непостојања основаних разлога.

 Наиме, побијаним Рјешењем је привредном субјекту Turkish Ziraat Bank д.д. изречена новчана казна у висини од 200.000,00 КМ ради злоупотребе доминантног положаја на тржишту заступања у пружању услуга интернационалног трансфера новца између физичких лица без отварања банкарског рачуна у Босни и Херцеговини уговарањем рестриктивних одредби у уговорима о заступништву закљученим с привредним субјектом Western Union Network (France), Република Француска чије су одредбе ексклузивности ограничиле наведено тржиште на штету потрошача у смислу члана 10. став (2) тачке б) Закона о конкуренцији. У поступку одлучивања по захтјеву за одгађање извршења побијаног коначног рјешења, Конкуренцијски савјет је установио да Подносилац захтјева није доставио нити једну релевантну чињеницу, као ни релевантан доказ који би Конкуренцијски савјет сматрао оправданим и одлучујућим за доношење одлуке о одгађању извршења коначног Рјешења, те је предметни Захтјев одбијен.

 – Закључак којим се одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта „w&p Milos Kamen-Beton“, Кисељак ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 Након проведене анализе релевантних чињеница, Конкуренцијски савјет је установио да учесници предметне концентрације не испуњавају услове предвиђене чланом 14. став (1) тачка б) Закона, а да заједнички тржишни удио учесника концентрације на релевантном тржишту није већи од 40,0%, те ја на основу тога утврђено да привредни субјект “w&p Milos KB” није био обавезан поднијети пријаву концентрације.

 – Мишљење по захтјеву привредног субјекта «Euro-pak» д.о.о. Бугојно Конкуренцијском савјету за давање мишљења о постојању забрањеног споразума у смислу повреде одредби члана 4. Закона о конкуренцији.

 

                                                                                                                Предсједница

                                                                                                           Гордана Живковић

Prethodni

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта “w&p Milos Kamen-Beton…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 47. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars