Vrati se na vrh

16/05/2013

СAOПШТЕЊЕ СА 60. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 16.05.2013. године, одржана је 60. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојен:

 

 

Закључак о покретању поступка по Захтјеву за покретање поступка привредних субјеката Анекс д.о.о. Бања Лука, ТXТВ д.о.о. и Елта Кабел д.о.о. Добој, против привредних субјеката FOX International Channels Bulgaria & Balkans, Софиа, Бугарска, Viasat World Ltd., Лондон, Велика Британија и привредног субјекта Discovery Communications Ltd., Лондон, Велика Британија, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, односно неоправдане дискриминације неколико кабловских оператера, укључујући Подносиоце захтјева, у смислу прихвћања додатних обавеза које по својој природи или обичајима у трговини нису у вези са предметом споразума и које их излажу значајном комерцијалном ризику.

 

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву привредног субјекта «ЛРЦ Инжењеринг» д.о.о. Сарајево, против Агенције за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја примјеном различитих услова за исту или сличну врсту послова с осталим странама, те ради склапања споразума којима се друга страна условљава на прихваћање додатних обавеза које по својој природи немају везе са предметом таквог споразума.

 

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта “АНЕКС” друштво за ограниченом одговорношћу за телекомуникације и привредног субјекта Друштво за производњу, промет, услуге и маркетинг “ДУОС” Пале, ради неиспуњавања услова о укупном приходу и тржишном удјелу, утврђених у одредбама Закона о конкуренцији, на релевантном тржишту дистрибуције телевизијског сигнала /програма.

                       

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења привредног субјекта БОРЕАС д.о.о. Крешево, о усклађености приједлога Уговора о купопродаји робе за 2013. годину са одредбама Закона о конкуренцији.

 

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења привредног субјекта “ЕКОПАК” д.о.о. Сарајево, у смислу да ли оснивање привредног субјекта ”ЕКОПАК” представља концентрацију према  Закону о конкуренцији,  односно да ли уговор – оснивачки акт друштва, представља забрањени споразум.

 

 

Служба за односе с јавношћу

 

                                    Из канцеларије Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

МИШЉЕЊЕ По захтјеву за давање мишљења привредног субјекта БОРЕАС д.о.о.…

Sljedeći

ЗАКЉУЧАК Пријава концентрације привредног субјекта “АНЕКС” д.о.о. Бања Лука, и…

post-bars