Vrati se na vrh

 22 MEĐUNARODNA KONFERECNIJA O TRŽIŠNOJ KONKURENCIJI
01/03/2024

22 MEĐUNARODNA KONFERECNIJA O TRŽIŠNOJ KONKURENCIJI

Njemačka agencija za zaštitu konkurencije Bundeskartellamt je, u razdoblju 29. veljače– 01. ožujak 2024. godine, u Berlinu bila domaćin 22. međunarodne konferencije o konkurenciji. Konferencija je okupila vodeće ličnosti i stručnjake za konkurenciju iz cijelog svijeta, pružajući im forum za razmjenu znanja i iskustava, a Konkurencijsko vijeće su predstavljali Adisa Begić, predsjednica i Ivo Jerkić, član Vijeća.

Nakon uvodnih obraćanja, otvorene su panel diskusije. Na prvoj se razgovaralo o izazovima politike konkurencije u kontekstu današnjih višestrukih kriza, poremećaja lanaca opskrbe, inflacije, potrebe za rastom zelene energije i održivosti. Sve ovo je povećalo pritisak na konkurencijske agencije širom svijeta da pronađu rješenja ovih problema. Ništa manji izazov ne predstavlja utjecaj nove AI tehnologije na start-upove i velike tehnološke kompanije. Postavilo se pitanje kakvu ulogu treba da imaju nadležne agencije u ovoj oblasti i postoji li potencijal da AI i tehnologija nadzora unaprijede postojeće prakse.

Drugog dana konferencije na panelima se razgovaralo o kontroli koncentracija i potencijalnim zlouporabama vladajućeg položaja. I dok se američke agencije snažno bore protiv korporativnog rasta novim slučajevima i smjernicama, čini se da sudovi nerado slijede taj primjer. Osim toga, postavlja se pitanje šta se zapravo želi postići kontrolom koncentracija i zlouporaba na tržištu. Očigledno, želja je da se stvori pravičnost za tržišne sudionike, ali pitanje kako da se postigne i veća konkurentnost? Da li se rješenje može postići na način da se naloži podjela velikih tehnoloških kompanija?

Konferencija je obilovala zanimljivim doprinosima eminentnih stručnjaka i poticajnim diskusijama. S obzirom da savremeni trendovi stvaraju značajne izazove za agencije za zaštitu konkurencije, potrebno je naći rješenja prikladna novom vremenu, čemu je ova Konferencija svakako doprinijela.

Prev Post

„Pripreme za pretpristupne pregovore s EU – iskustva Hrvatske“

Next Post

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars