Vrati se na vrh

 22 MEĐUNARODNA KONFERECNIJA O TRŽIŠNOJ KONKURENCIJI
01/03/2024

22 MEĐUNARODNA KONFERECNIJA O TRŽIŠNOJ KONKURENCIJI

Njemačka agencija za zaštitu konkurencije Bundeskartellamt je, u periodu 29. februar – 01. mart 2024. godine, u Berlinu bila domaćin 22. međunarodne konferencije o konkurenciji. Konferencija je okupila vodeće ličnosti i stručnjake za konkurenciju iz cijelog svijeta, pružajući im forum za razmjenu znanja i iskustava, a Konkurencijsko vijeće su predstavljali Adisa Begić, predsjednica i Ivo Jerkić, član Vijeća.

Nakon uvodnih obraćanja, otvorene su panel diskusije. Na prvoj se razgovaralo o izazovima politike konkurencije u kontekstu današnjih višestrukih kriza, poremećaja lanaca snabdijevanja, inflacije, potrebe za rastom zelene energije i održivosti. Sve ovo je povećalo pritisak na konkurencijske agencije širom svijeta da pronađu rješenja ovih problema. Ništa manji izazov ne predstavlja uticaj nove AI tehnologije na start-upove i velike tehnološke kompanije. Postavilo se pitanje kakvu ulogu treba da imaju nadležne agencije u ovoj oblasti i postoji li potencijal da AI i tehnologija nadzora unaprijede postojeće prakse.

Drugog dana konferencije na panelima se razgovaralo o kontroli koncentracija i potencijalnim zloupotrebama dominantnog položaja. I dok se američke agencije snažno bore protiv korporativnog rasta novim slučajevima i smjernicama, čini se da sudovi nerado slijede taj primjer. Osim toga, postavlja se pitanje šta se zapravo želi postići kontrolom koncentracija i zloupotreba na tržištu. Očigledno, želja je da se stvori pravičnost za tržišne učesnike, ali pitanje kako da se postigne i veća konkurentnost? Da li se rješenje može postići na način da se naloži podjela velikih tehnoloških kompanija?

Konferencija je obilovala zanimljivim doprinosima eminentnih stručnjaka i poticajnim diskusijama. S obzirom da savremeni trendovi stvaraju značajne izazove za agencije za zaštitu konkurencije, potrebno je naći rješenja prikladna novom vremenu, čemu je ova Konferencija svakako doprinijela.

Prethodni

„Pripreme za pretpristupne pregovore s EU – iskustvo Hrvatske”

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars