Vrati se na vrh

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 68. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 23.04.2020. godine, održana je 68. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu instalacija, upravljanja i održavanja javno dostupne infrastrukture za punjenje baterijskih električnih vozila (BEV) na teritoriju Bosne i Hercegovine kojom gospodarski subjekti Hyundai i Kia, u smislu članka 12. stavak (1) točka b) pod 3) Zakona o konkurenciji, zajedno sa ostalim osnivačima, stječu zajedničku kontrolu nad gospodarskim subjektom Ionity Holding GmbH & Co. KG.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracijana na tržištu maloprodaje prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje (u nespecijaliziranim prodavnicama pretežito hranom, pićem i duhanom, formata mini marketa, hipermarketa, supermarketa i maxi marketa u Bosni iHercegovini i tržištu veleprodaje prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje u Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem pojedinačne kontrole gospodarskog subjekta Fortenova Grupa d.d. Zagreb nad gospodarskim subjektom Poslovni sistem Mercator d.d. Ljubljana, kupovinom većine dionica.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na veliko jestivim biljnim uljem na teritoriju Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem pojedinačne kontrole gospodarskog subjekta MK Group d.o.o. Beograd nad gospodarskim subjektom Victoria Group a.d. Beograd i njegovim ovisnim društvima, kupovinom većine dionica.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije na području Bosne i Hercegovine koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka nad gospodarskim subjektom Kaldera company d.o.o. Laktaši, kupovinom vlasničkog većinskog paketa udjela u temeljnom kapitalu.

Zaključak kojim se pokreće postupak ocjene koncentracije po službenoj dužnosti, a koja je provedena bez Rješenja Konkurencijskog vijeća, na temelju javne Ponude za kupovinu dionica gospodarskog subjekta Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, koju je putem dnevnih novina objavio gospodarski subjekt Sejari d.o.o. Sarajevo, u smislu članka 16. i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H. radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o odustajanju od izvođenja dokaza financijskim vještačenjem u predmetu pokrenutom po Zahtjevu gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji i članka 9. stavak (1) točke a), b), c), e) i g) Odluke o definiranju kategorije vladajućeg položaja, a sukladno Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću „NES“ Banja Luka, radi nepostojanja koncentracije, u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o ispravci Zaključka kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i proizvodnju prirodnog gasa „Naftna industrija Srbije“ a.d., Novi Sad, Republika Srbija, radi nepostojanja koncentracije u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu gospodarskog subjekta Veterinarskog laboratorija „MULTI LAB“ d.o.o Tuzla protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po zahtjevu gospodarskog subjekta Premium osiguranje a.d. zastupan po Advokatskoj firmi Sajić o.d. Banja Luka protiv Udruženja Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini radi zlouporabe vladajućeg položaja protivno odredbi članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak koji se pokreće postupak po Zahtjevu Udruženja distributera medijskih usluga protiv Udruge filmske industrije radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Prointer ITSS“ d.o.o. Banja Luka, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva za gospodarstvo Zeničko – Dobojske županije koje se odnosi na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije (”Službeni novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 6/13 i 16/18), odnosno da li se predloženim tekstom Odluke sprječava, ograničava ili narušava tržišna konkurencija.

Mišljenje od strane gospodarskog subjekta Messer Tehnoplin d.o.o. u svezi sa obvezom prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu advokatskog društva dmb legal, d.o.o. Sarajevo o obvezi prijave koncentracije gospodarskih subjekata FIS d.o.o. Vitez i Bingo d.o.o. Tuzla.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja gospodarskog subjekta „Hifa – Oil“ d.o.o. Tešanj, a u svezi sa obvezom prijave koncentracije u smislu čl. 12. i 14. Zakona o konkurenciji.

Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o pravu na korištenje mobilnog telefona u Konkurencijskom vijeću.
Prijedlog Odluke o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na temelju spola.

 

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prev Post

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

Next Post

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars