Vrati se na vrh

R J E Š E NJ E po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Elektrokontakt SA“ d.o.o. Sarajevo, za pokretanje postupka protiv gospodarskog subjekta JP „Elektroprivreda BiH“ d.d., Sarajevo i gospodarskog subjekta JP„Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo „Eldis-tehnika“ d.o.o. Sarajevo, zbog zlouporabe vladajućeg položaja

Prev Post

R J E Š E NJ E o koncentraciji gospodarskog…

Next Post

Zaključak o obustavi postupka pokrenutog po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata…

post-bars