Vrati se na vrh

28/10/2021

RJEŠENJE po Prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta Asecco SEE privredno društvo za trgovinu, konsalting i inženjering d.o.o., Džemala Bijedića 2, Općina Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo koja se odnosi na kupovinu (..)** udjela temeljnog kapitala gospodarskog subjekta BS Telecom Solution d.o.o. Sarajevo, Društvo za inženjering i razvoj, Branilaca Sarajeva 20, 71000 Sarajevo

Prev Post

RJEŠENJE o odbijanju Zahtjeva za obnovom postupka broj: UP –…

Next Post

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu gospodarskog…

post-bars