Vrati se na vrh

 SASTANAK ČELNIKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE
26/03/2024

SASTANAK ČELNIKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

OECD GVH Regionalni centar za konkurenciju je, 26. ožujka 2024. godine, u Budimpešti organizirao sastanak čelnika agencija za zaštitu konkurencije istočne Europe i centralne Azije. Sastanku su, u ime Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, nazočile Adisa Begić, predsjednica Vijeća i Mirsada Pehilj, stručna savjetnica.

Tijekom uvodnih razmatranja samog sastanka istaknuta je potreba za nastavkom suradnje između agencija za zaštitu konkurencije, kao i za stalnim usavršavanjem stručnog osoblja u kontekstu suvremenih kretanja na tržištu.

U nastavku sastanka čelnici agencija su se svojim izlaganjima osvrnuli na dvije teme:
– Odnos agencija za zaštitu konkurencije sa sudovima koji preispituju rješenja agencija. Analizirana su iskustva agencija u sudskim postupcima, izazovi koji se nalaze pred agencijima nakon sudskih odluka, te je razmatrano koji je najbolji pristup ovom izazovu. Predsjednica Konkurencijskog vijeća Adisa Begić je u okviru ove točke govorila o odnosu Konkurencijskog vijeća i Suda Bosne i Hercegovine u domenu sudskih odluka po tužbama na konačne odluke Konkurencijskog vijeća.
– Druga tema je bila kako se nositi sa kontrolom koncentracija, pronalaženju odgovarajuće ravnoteže između razvitka tržišta s jedne i zaustavljanja aktivnosti koje mogu dovesti do ugrožavanja konkurencije, s druge strane. Izvršena je usporedba prakse u ovoj oblasti u EU i SAD-u.

Nastavak rada je poslužio kao prilika da sudionici prodiskutuju o trenutnom radu RCC-a te budućim koracima i planovima u svjetlu suvremenih izazova.
Sudionici sastanka su imali priliku razmijeniti mišljenja o trenutnim globalnim izazovima u konkurenciji, razmijeniti iskustva u svom radu i kako poboljšati rad agencija.

 

Prev Post

OBAVJEŠTENJE o Prijаvi koncentrаcije ”NLB Skladi” – ”Generali Investments”

Next Post

RJEŠENJE po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Actis EU Menagement S…

post-bars