Vrati se na vrh

28/09/2022

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. Stjepo Pranjić, član Konkurencijskog vijeća BiH je prisustvovao Međunarodnoj konferenciji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, pod nazivom ‘’25 godina izazova i uspjeha”, koja je održana 28.09.2022. godine u saradnji sa OECD -ovim regionalnim centrom RCC OECD-GVH u Zagrebu, u hotelu Dubrovnik.
Konferencija se odvijala u tri panela pod nazivima: „Ex-ante regulacija i provedba pravila o tržišnom natjecanju na digitalnim tržištima“; „25 godina AZTN-a i 20 godina Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003“ i „Vertikalna pravila – novosti i izazovi“.
Istaknuti govornici iz država članica EU, OECD-a, nacionalnih tijela za zaštitu tržišne konkurencije, poslovne i akademske zajednice, advokati i suci raspravljali su o ovim važnim temama te iskoristili ovu priliku za razmjenu iskustava i primjera iz dugogodišnje prakse.

Prethodni

IZVJEŠTAJ O RADU KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021.…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Ustanove…

post-bars