Vrati se na vrh

02/02/2005

Mišljenje na zaključivanje aneksa ugovora sa kominitentima o uslovljavanju kupovine DVD drugog poslovnog partnera sa kupovinom časopisa

 

Broj: 01-02-50-32/05
Sarajevo 02.02.2005.god.


a-roto press d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 185
7100 Sarajevo

 

Predmet: M I Š LJ E NJ E
-na zaključivanje aneksa ugovora sa kominitentima o uslovljavanju kupovine DVD drugog poslovnog partnera sa kupovinom časopisa


Veza: Dopis Federalnog ministarstva trgovine – Mostar, broj 03-49-2353/04 od 17.12.2004.godine (zaprimljen 23.12.2004. godine)


Dopisom, gornji broj i datum, Federalno ministarstvo trgovine – Mostar je dostavilo Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine, kao nadležnom organu, na rješavanje vaš zahtjev, broj 838/04 od 10.12.2004. godine i dopunu zahtjeva od 13.12.2004. godine, u kojima tražite mišljenje o postojanju zakonskih smetnji na zaključivanje aneksa ugovora sa vašim dosadašnjim komintentima, koji vrše prodaju vaših dnevnih novina i periodičnih časopisa, da pored redovne prodaje jednog vašeg časopis koji košta 2,00 KM po primjerku vežu sa prodajom DVD drugog poslovnog partnera, po cijeni od 6,00 KM po komadu.


Razmatrajući navedeni zahtjev, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine u skladu sa ovlaštenjima iz člana 14. g) Zakona o konkurenciji («Službeni glasnik BiH», broj 30/01) a u vezi sa članom 115. b) i 120. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», br. 17/02 i 44/04), na 11. sjednici održanoj dana 02.02.2005. godine, daje sljedeće:


MIŠLJENJE


1. Zaključivanje aneksa ugovora sa vašim komisionarom o komisionoj prodaji vaših novina i časopisa, kojiim će se vezati prodaja jednog vašeg časopisa sa prodajom DVD drugog poslovnog partnera zabranjen je u smislu odredbi člana 3. a) Zakona o konkurenciji, jer se radi o jednom od oblika zabranjenog konkurentskog djelovanja, i u smislu člana 4. a) istog zakona, koji propisuje da su zabranjeni svi sporazumi (ugovori) između privrednih subjekata, udruženja i njihovo zajedničko djelovanje, a koje se odnosi na direktno ili indirektno utvrđivanje cijena proizvoda i usluga koje se javno prodaju, ili bilo koji trgovinski uslov koji bi doveo korisnika, odnosno potrošača u neravnopravan položaj.
U konkretnom slučaju, ukoliko potrošač koji želi kupiti određeni DVD koji se nalazi u javnoj prodaji, kupovina bi bila omogućena pod dodatnim uslovom kupovine i vašeg časopisa. Time bi se u odnosu na ostale potrošače, taj potrošač doveo u neravnopravan položaj, plaćanjem dodatnog novčanog iznosa, kao i ograničavanjem odnosno onemogućavanjem prava kupovine pojedinačnog DVD, ukoliko ne bi prihvatio vezanu kupovinu.

 
2. Zaključivanje aneksa ugovora sa vašim komisionarom o komisionoj prodaji, kojim će se vezati prodaja jednog vašeg časopisa sa prodajom DVD je zabranjena i u smislu članu 5. stav 4. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, po kojem je trgovcu zabranjena diskriminacija bilo kojeg potrošača, naročito odbijanjem prodaje proizvoda, koji je izložen ili na drugi način pripremljen za prodaju, ili uslovljavanjem prodaje prodajom drugih proizvoda, radi čega dolazi do povrede prava potrošača.
Međutim, imajući u vidu da bi cijena DVD bila 6,00 KM po komadu vezana kupovinom vašeg časopisa koji bi se prodavao po cijeni od 2,00 KM, a uzimajući u obzir cijene DVD-a na tržištu Bosne i Hercegovine, koje su veće od cijene koju bi potrošač morao platiti kupujući vaše vezane proizvode (DVD i časopis), Konkurencijsko vijeće smatra, da se može zaključiti aneks ugovora pod uslovom da je, pored vezane prodaje, omogućena i pojedinačna prodaja određenog DVD na istom relevantnom tržištu, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju relevantnog tržišta («Službeni glasnik BiH», broj, 1/2005), i da je prodajna cijena vaših vezanih proizvoda niža od prodajne cijene pojedinačnog DVD na istom relevantnom tržištu, a što bi bilo korisno za potrošače.


Konkurencijsko vijeće smatra da je vaš zahtjev za davanje mišljenja pozitivan korak i znak da će u Bosni i Hercegovini zaživjeti zdrava tržišna konkurencija i da će se provoditi i poštovati pozitivni zakonski propisi iz ove oblasti, te vam i ubuduće stojimo na raspolaganju u pogledu daljnjeg davanja mišljenja iz ove oblasti.

 

 

                                                                               Prеdsјеdnik

                                                                               Konkurencijskog vijeća

                                                                                Dragiša Stanković

Prethodni

Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2004. godinu

Sljedeći

Zakon o konkurenciji Bosne i Hercegovine – “Službeni glasnik BiH”…

post-bars