Vrati se na vrh

07/10/2013

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

Na temelju članka 22. stavak (4) Zakona o konkurenciji

(“Službeni glasnik BiH”, br. 48/05, 76/07 i 80/09) i članka 17.

Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni

glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i

24/08), na prijedlog Konkurencijskog vijeća Bosne i

Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 64.

sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA

KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

(Imenovanje)

Gordan Raspudić, član Konkurencijskog vijeća Bosne i

Hercegovine, imenuje se za predsjednika Konkurencijskog

vijeća Bosne i Hercegovine na mandatni period od godinu dana.

Članak 2.

(Mandatni period)

Mandatni period iz članka 1. ove Odluke počinje

1. listopada 2013. godine i traje do 30. rujna 2014. godine.

Članak 3.

(Stupanje na snagu i objava)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u

“Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se od 1. listopada

2013. godine.

VM broj 202/13

18. rujna 2013. godine

Sarajevo

Predsjedatelj

Vijeća ministara BiH

Vjekoslav Bevanda, v. r.

Prethodni

САОПШТЕЊЕ СА 68. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-05-26-028-63-II/09 od 04.11.2010. godine…

post-bars