Vrati se na vrh

18/03/2013

PRIOPĆENJE SA 54., 55. i 56. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, u periodu od 06. do 18.03.2013. godine, su održane tri sjednice Konkurencijskog vijeća BiH.

 

Na 54. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH koja je održana dana 06.03.2013. godine je usvojeno sljedeće:

 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje i distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine, a koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta, B.S.A. Pariz, Republika Francuska, nad većinskim dioničkim kapitalom gospodarskog subjekta Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Republika Slovenija.

 Predmetnom koncentracijom gospodarski subjekt, B.S.A. Pariz, preuzima i gospodarski subjekt Prerada i promet mlijeka d.d.Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 25, 75000 Tuzla, upisan sudski registar Općinskog suda (povezano društvo gospodarskog subjekta Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana).

           Analizom mjerodavnog tržišta kao i mjerodavnih podataka u smislu članka 17. Zakona o konkurenciji, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da će se provedbom predmetne koncentracije povećati tržišni udjel Podnosielja prijave na mjerodavnom tržištu proizvodnje i distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu da tržišni udjeli nakon provedene koncentracije ni u jednoj od promatranih kategorija ne prelaze 30% tržišnog udjela, smatra se da predmetna koncentracija neće dovesti do stvaranja novog ili jačanja postojećeg vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu.

 Budući da Prijava koncentracije nije podnesena u Zakonom propisanom roku (od petnaest dana od dana zaključivanja Ugovora o kupoprodaji dionica, u smislu članka 16. stavak (2) Zakona o konkurenciji), već sa zakašnjenjem od 30 dana, izrečena je novčana kazna gospodarskom subjektu, B.S.A Pariz, u visini od 310.000,00 KM.                                                                                                                   

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Udruga „Sine Qua Non“ za kolektivno ostvarivanje i zaštitu autorskih i srodnih prava, Sarajevo, protiv gospodarskog subjekta Asocijacija kompozitora – muzičkih stvaralaca, Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke a), b) i e) i zloporabe vladajućeg položaja, iz članka 10. stavak (2) točke a), b, c) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Na 55. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH koja je održana dana 13.03.2013. godine je usvojeno sljedeće:

 Zaključak o dopuni Zaključka o pokretanju postupka po službenoj dužnosti od dana 20.12.2012. godine, protiv Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (utvrđivanje postojanja zabranjenog sporazuma, u odredbama Ugovora o snabdijevanju osiguranih osoba lijekovima i  medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i 2012. godini, koji se izdaju na recept ili nalog osiguranim licima Fonda, kojima se sprječava, ograničava i narušava tržišna konkurencija, iz članka 4. stav (1) točka e) Zakona o konkurenciji).

 

Na 56. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH koja je održana dana 18.03.2013. godine je usvojeno sljedeće:

 Rješenje kojim se odbija Zahtjev za odgađanje izvršenja konačnog rješenja Konkurencijskog vijeća (donesenom po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta B.S.A. Pariz, i gospodarskog subjekta Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana) podnesen od gospodarskog subjekta B.S.A. d.d. Pariz, Republika Francuska, kojim traži odlaganje izvršenja plaćanja novčane kazne kao neutemeljen.

 

                                                                 

                                             Gordana Živković

           

                           Predsjednica Konkurencijskog vijeća      

           

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е о одбијању Захтјева…

Sljedeći

SAOPĆENJE SA 57. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

post-bars