Vrati se na vrh

18/04/2013

САОПШТЕЊЕ СА 58. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 18.04.2013. године, одржана је 58. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Рјешењекојим је утврђено да Фонд здравственог осигурања Републике Српске, одредбама „Уговора о снабдијевању осигураних лица лијековима и медицинским средствима у 2010., 2011. и 2012. години који се издају на рецепт или налог осигураним лицима Фонда“, спречава, ограничава и нарушава тржишну конкуренцију, у смислу члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.

 Такође, Конкуренцијски савјет је утврдио да Фонд здравственог осигурања Републике Српске и одредбама „Јавног позива за достављање пријава за уговарање услуга издавања лијекова и медицинских средстава осигураним лицима Фонда здравственог осигурања Републике Српске” спречава и нарушава тржишну конкуренцију, у смислу члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.

 Овим Рјешењем је наложено Фонду здравственог осигурања Републике Српске да усклади одредбе важећих Уговора о снабдијевању осигураних лица лијековима и медицинским средствима, која се издају на рецепт или налог осигураним лицима Фонда, са одредбама Закона о конкуренцији.

 Због повреде члана 4. став (1) Закона о конкуренцији, Фонду здравственог осигурања Републике Српске је изречена новчана казна у висини од 42.000,00 КМ.

 Мишљењепо Захтјеву Федералног министарства енергије, рударства и индустрије којим је утврдио да је Приједлог Уредбе о транспарентности финансијских односа јединица локалне самоуправе, кантона и Федерације Босне и Херцеговине са јавним предузећима усаглашен са одредбама Закона о конкуренцији.

                       

                                                                    Гордана Живковић                                                                                                          Предсједница Конкуренцијског савјета      

Prethodni

Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2012. godinu

Sljedeći

MIŠLJENJE po Zahtjevu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na…

post-bars